Links & samarbejdspartnere


Trailer Træning


Artikel fra Tølt, 3/2012                   


McTimoney Dyrekiropraktor Rikke Andersen www.ryet.dk


Natural Barefoot Trimming v/Maureen Tierney www.barefoottrimming.com


Hovsundhed samt formidling om og udførelse af HGM-trim www.balancehov.dk


Simple Balance leverer naturlig, kornfri fodring uden tilsætnings- og  konserveringsstoffer: www.simplebalance.dk


Coaching, lederudvikling og teambuilding med heste: www.isar.dk